Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
15 / 2019 HCL nr. 15 din 28.02. 2019 privind inscrierea in sistemul integrat de cadastru si carte funciara a imobilului - Sant cu denumirea de CCN 942 2019-02-28
14 / 2019 HCL nr. 14 din 28.02. 2019 privind constituirea echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica 2019-02-28
13 / 2019 HCL nr. 13 din 28.02.2019 privind modificarea valorii contractului nr.2639 din 22.06.2018 avand ca obiect executarea lucrarilor de constructii de drumuri in cadrul proiectului ,,Modernizare drumuri in comuna Sinpaul,, 2019-02-28
12 / 2019 HCL nr. 12 din 28.02.2019 privind atribuirea loturilor de teren pentru construirea de locuinte proprietate personala pentru tineri, in conditiile Legii nr. 15 din 2003, pe terenul situat in localitatea Valea Izvoarelor, comuna Sinpaul, judetul Mures 2019-02-28
11 / 2019 HCL nr. 11 din 28.02. 2019 privind modificarea taxei pentru colectarea gunoiului menajer pentru persoanele fizice si juridice 2019-02-28
10 / 2019 HCL nr. 10 din 28.02.2019 privind predarea in gestiune directa a unor bunuri din domeniul public al Unitatii Administrativ teritoriale Sanpaul catre operatorul regional SC Compania Aquaserv SA 2019-02-28
9 / 2019 HCL nr. 9 din 28.02.2019 privind stabilirea indemnizatiei de sedinta pentru membrii Consiliului local al comunei Sanpaul in perioada 01.03.2019 - 31.12.2021 2019-02-28
8 / 2019 HCL nr. 8 din 28.02.2019 privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli la 31.12.2018 2019-02-28
7 / 2019 HCL nr. 7 din 31.01.2019 privind aprobarea clasificarii drumului de exploatare DE 940/1, in drum public de interes local avand categoria de folosinta drum comunal. 2019-01-31
6 / 2019 HCL nr. 6 din 31.01.2019 privind reactualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor. 2019-01-31
5 / 2019 HCL nr. 5 din 31.01.2019 privind aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului teren inscris CF 52274/Sanpaul 2019-01-31
4 / 2019 HCL nr. 4 din 31.01.2019 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar ce va functiona in anul scolar 2019 - 2020 pe raza teritoriala a comunei Sanpaul, judetul Mures. 2019-01-31
3 / 2019 HCL nr. 3 din 31.0.1.2019 privind aprobarea Planului de actiuni privind Venitul Minim Garantat pe anul 2019 2019-01-31
2 / 2019 HCL nr. 2 din 31.01.2019 privind aprobarea utilizarii excedentului pe anul 2018 2019-01-31
1 / 2019 HCL nr. 1 din 31.01.2019 privind aprobarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei SANPAUL 2019-01-31
Înapoi