Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
50 / 2017 HCL nr. 50 din 31.10.2017 privind aprobarea unui ajutor financiar de urgenta 2017-10-31
49 / 2017 HCL nr. 49 din 31.10.2017 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale ,,Dosa Daniel"-Valea Izvoarelor. 2017-10-31
48 / 2017 HCL nr. 48 din 31.10.2017 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii ,,CNI,,-SA a amplasamentului- imobil teren in suprafata de 4 970 mp si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii ,,Construire casa de cultura in comuna Sinpaul, sat Sinpaul, judetul Mures,, 2017-10-31
47 / 2017 HCL nr. 47 din 31.10.2017 privind aprobarea raportului asupra activitatii desfasurate de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2017 si a Procedurii de acordare a indemnizatiei in cazul asistentilor personali ai persoanei cu handicap 2017-10-31
46 / 2017 HCL nr. 46 din 31.10.2017 privind validarea dispozitiei primarului nr. 301 din 27.09.2017 privind modificarea bugetului local pe anul 2017 2017-10-31
45 / 2017 HCL nr. 45 din 31.10.2017 privind incetarea de drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Czinkus Marius 2017-10-31
44 / 2017 HCL nr. 44 din 25.09.2017 privind modificarea HCL Sinpaul nr. 14 din 24.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii "Extindere retea de canalizare menajera in satele Dileu Nou Sinmarghita, Chirileu, Sinpaul, Valea Izvoarelor, comuna Sinpaul, judetul Mures" faza SF 2017-09-25
43 / 2017 HCL nr. 43 din 18.09.2017 privind aprobarea solicitarii de garantie din partea fondului de garantie a creditului rural - IFN SA pentru proiectul de investitii "Extindere retea de canalizare menajera in satele Dileu Nou, Sinmarghita, Chirileu, Valea Izvoarelor, comuna Sinpaul, judetul Mures" realizat prin PNDR 2017-09-18
42 / 2017 HCL nr. 42 din 18.09.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 2017-09-18
41 / 2017 HCL nr. 41 din 21.07.2017 privind modul de stabilire a salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Sinpaul 2017-07-21
40 / 2017 HCL nr. 40 din 30.06.2017 privind validarea dispozitiei primarului nr. 224 din 27.06.2017 privind modofocarea bugetului local pe anul 2017 2017-06-30
39 / 2017 HCL nr. 39 din 30.06.2017 privind finantarea evenimentelor ziua satului Valea Izvoarelor si targul pepenilor din localitatea Sinpaul 2017-06-30
38 / 2017 HCL nr. 38 din 30.06.2017 privind aprobarea unor ajutoare financiare bisericilor de pe raza comunei Sinpaul 2017-06-30
37 / 2017 HCL nr. 37 din 30.06.2017 privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta 2017-06-30
36 / 2017 HCL nr. 36 din 30.06.2017 privind revocarea taxelor extrajudiciare de timbru in domeniul starii civile, stabilite prin HCL nr. 34 din 15.12.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aferent anului 2017 2017-06-30
Înapoi