Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
55 / 2018 HCL nr. 55 din 10.12.2018 privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli din bugetul local pentru acordarea unor pachete copiilor scolari si prescolari de la scolile si gradinitele din comuna Sinpaul 2018-12-10
54 / 2018 HCL nr.54 din 10.12.2018 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru investitia: ,,Modernizare infrastructura rutiera in comuna Sinpaul,, 2018-12-10
53 / 2018 HCL nr.53 din 31.10.2018 privind modificarea Hotararii Consiliului local Sinpaul nr.48 din 28.09.2018 privind aprobarea bugetului rezultat in urma finalizarii procedurii de achizitii publice a proiectului ,,Modernizare drumuri locale in comuna Sinpaul,, 2018-10-31
52 / 2018 HCL nr.52 din 31.10.2018 privind aprobarea semnarii contractului de vanzare-cumparare a unui teren situat in Parcul Industrial Mures 2018-10-31
51 / 2018 HOTARAREA nr. 51 din 31.10.2018 privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri si teren intravilan datorat de catre Asociatia Roman Works si Societatea Valea Izvoarelor Properties SRL 2018-10-31
50 / 2018 HCL nr.50 din 31.10.2018 privind modificarea Hotararii consiliului local Sinpaul nr.37 din 06.08.2018 privind punerea la dispozitie cu titlu gratuit a unui amplasament pentru sediul Centrului Comunitar de Resurse. 2018-10-31
49 / 2018 HCL nr.49 din 11.10. 2018 privind avizarea documentatiilor pentru delegarea gestiunii activitatilor de colectare si transport a deseurilor municipale si a altor fluxuri de deseuri, componente ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deseurilor Municipale Solide din Judetul Mures (SMIDS Mures), pentru comuna Sinpaul din zona 1 Sinpaul 2018-12-11
48 / 2018 HCL nr.48 din 28.09.2018 privind aprobarea bugetului rezultat in urma finalizarii procedurii de achizitii publice a proiectului ,,Modernizare drumuri locale in comuna Sinpaul,, 2018-09-28
47 / 2018 HCL nr. 47 din 28.09.2018 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale ,,Dosa Daniel"-Valea Izvoarelor. 2018-09-28
46 / 2018 HCL nr.46 din 28.09.2018 privind aprobarea unor ajutoare financiare de urgenta 2018-09-28
45 / 2018 HCL nr. 45 din 28.09.2018 privind validarea Dispozitiei primarului nr. 204 din 20.09.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 2018-09-28
44 / 2018 Hotararea nr. 44 din 11.09.2018 privind aprobarea cererii de finanfațe și a cheltuielilor aferente în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul ”Modernizarea unităților de învățămant din comuna Sînpaul” 2018-09-11
43 / 2018 Hotararea nr. 43 din 11.09.2018 privind modificarea anexei la Hotărârea consiliului local Sînpaul nr. 4 din 18.01.2018 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru investiția: ”Modernizarea unităților de învățământ din comuna Sînpaul” completată prin HCL Sînpaul nr.16 din 05.03.2018 2018-09-11
42 / 2018 Hotararea nr. 42 din 13.08.2018 privind aprobarea PUZ privind introducerea în intravilan a unui teren cu funcțiune de producție. 2018-08-13
41 / 2018 Hotararea nr. 41 din 13.08.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și aprobare a Acordului de Parteneriat Proiect ”Construcți grădinițe regiunea centru”. 2018-08-13
Înapoi