Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
44 / 2018 Hotararea nr. 44 din 11.09.2018 privind aprobarea cererii de finanfațe și a cheltuielilor aferente în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul ”Modernizarea unităților de învățămant din comuna Sînpaul” 2018-09-11
43 / 2018 Hotararea nr. 43 din 11.09.2018 privind modificarea anexei la Hotărârea consiliului local Sînpaul nr. 4 din 18.01.2018 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru investiția: ”Modernizarea unităților de învățământ din comuna Sînpaul” completată prin HCL Sînpaul nr.16 din 05.03.2018 2018-09-11
42 / 2018 Hotararea nr. 42 din 13.08.2018 privind aprobarea PUZ privind introducerea în intravilan a unui teren cu funcțiune de producție. 2018-08-13
41 / 2018 Hotararea nr. 41 din 13.08.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și aprobare a Acordului de Parteneriat Proiect ”Construcți grădinițe regiunea centru”. 2018-08-13
40 / 2018 Hotararea nr. 40 din 06.08.2018 privind demararea procedurii de elaborare a Studiului de fezabilitate pentru obiectivele de investiții de interes local, Incubator de afaceri și Parc tehnologic în localitatea Sînpaul,județul Mureș 2018-08-06
39 / 2018 Hotararea nr. 39 din 06.08.2018 privind aprobarea unor ajutoare financiare de urgență 2018-08-06
38 / 2018 Hotararea nr. 38 din 06.08.2018 privind constituirea Grupului de inițiativă Locală la nivelul Unității administrativ teritoriale Sînpaul 2018-08-06
37 / 2018 Hotărârea nr. 37 din 06.08.2018 privind punerea la dispoziție cu titlu gratuit a unui amplasament pentru sediul Centrului Comunitar de Resurse 2018-08-06
36 / 2018 HCL nr. 36 din 20.07.2018 privind majorarea cofinantarii proiectului "Masuri de optimizare a sistemului de interventie integrata comunitara in comuna Sinpaul, judetul Mures" 2018-07-20
35 / 2018 HCL nr. 35 din 28.06.2018 privind finantarea evenimentelor Ziua satului Valea Izvoarelor si Targul pepenilor din localitatea Sinpaul, precum si pentru organizarea evenimentelor dedicate centenarului. 2018-06-28
34 / 2018 HCL nr. 34 din 30.05.2018 privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al comunei Sinpaul al bunului imobil-teren intravilan in suprafata de 30 mp cuprins in CF nr.52251/Sinpaul 2018-05-30
33 / 2018 HCL nr. 33 din 30.05.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 2018-05-30
32 / 2018 HCL nr. 32 din 30.04.2018 privind aprobarea unor ajutoare financiare bisericilor de pe raza comunei Sinpaul 2018-05-30
31 / 2018 HCL nr. 31 din 30.50.2018 privind aprobarea unui ajutor financiar de urgenta 2018-05-30
30 / 2018 HCL nr. 30 din 30.05.2018 privind aprobarea devizului general estimativ privind cheltuielile necesare realizarii proiectului "Modernizare infrastructura rutiera in comuna Sinpaul" 2018-05-30
Înapoi