Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
15 / 2017 HCL nr. 15 din 24.03.2017 privind implementarea proiectului ”Extindere rețea de canalizare menajeră în satele Dileu Nou, Sînmărghita, Chirileu, Sînpaul, Valea Izvoarelor, comuna Sînpaul, județul Mureș” 2017-03-24
14 / 2017 HCL nr. 14 din 24.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție ”Extindere rețea de canalizare menajeră în satele Dileu Nou, Sînmărghita, Chirileu, Sînpaul, Valea lzvoarelor, comuna Sînpaul, județul Mureș”, fază SF 2017-03-24
13 / 2017 HCL nr. 13 din 06.03.2017 privind aprobarea retragerii unor unități administrativ teritoriale din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA INVEST MUREȘ” 2017-03-06
12 / 2017 HCL nr. 12 din 06.03.2017 privind aprobarea devizului general estimativ privind cheltuielile necesare realizării proiectului ”Amenajare de șanțuri, trotuare și podețe de acces pe raza comunei Sînpaul” 2017-03-06
11 / 2017 HCL nr. 11 din 06.03.2017 privind aprobarea devizului general estimativ privind cheltuielile necesare realizării proiectului ”Construire centru cultural multifuncțional în comuna Sînpaul, județul Mureș” 2017-03-06
10 / 2017 HCL nr. 10 din 23.02.2017 privind modificarea unor suprafețe de teren cuprinse în domeniul public al comunei Sînpaul. 2017-02-23
9 / 2017 HCL nr. 9 din 23.02.2017 privind aprobarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Sînpaul. 2017-02-23
8 / 2017 HCL nr. 8 din 23.02.2017 privind aprobarea Planului urbanistic de Detaliu pentru Construire atelier de întreținere și spălătorie autoturisme. 2017-02-23
7 / 2017 HCL nr. 7 din 23.02.2017 privind aprobarea închirierii unei suprafețe de 2 mp teren extravilan din domeniul public a comunei Sînpaul 2017-02-23
6 / 2017 HCL nr. 6 din 23.02.2017 privind aprobarea Planului de acțiuni privind Venitul Minim Garantat pe anul 2017 2017-02-23
5 / 2017 HCL nr. 5 din 23.02.2017 privind validarea mandatului consilierului Nemet Mihaly supleant pe lista UDMR 2017-02-23
4 / 2017 HCL nr. 4 din 23.02.2017 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Kedei Pall Elod și declararea ca vacant a unui loc de consilier local 2017-02-23
3 / 2017 HCL nr. 3 din 06.02.2017 privind aprobarea PUZ pentru introducere în intravilan și amenajare iazuri piscicole 2017-02-06
2 / 2017 HCL nr. 2 din 06.02.2017 privind a probarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drumuri locale din comuna Sînpaul” în cadrul Programului național de dezvoltare locală. 2017-02-06
1 / 2017 HCL nr. 1 din 09.01.2017 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de funționare din excedentul bugetului local al anului precedent. 2017-01-09
Înapoi