Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
40 / 2019 HCL nr.40 din 12.09.2019 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale ,,Dosa Daniel"-Valea Izvoarelor 2019-09-12
39 / 2019 HCL nr.39 din 12.09.2019 privind alegerea presedintelui de sedintii al Consiliului local al comunei Sanpaul pe perioada octombrie 2019 - decembrie 2019 2019-09-12
38 / 2019 HCL nr. 38 din 12.09. 2019 privind modificarea Actului constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara "AQUA INVEST MURE$,, 2019-09-12
37 / 2019 HCL nr.37 din 12.09.2019 privind atribuirea loturilor de teren pentru construirea de Iocuinte proprietate personala pentru tineri, in conditiile Legii nr. 15 din 2003, pe terenul situat in localitatea Valea Izvoarelor, comuna Sanpaul, judetul Mures 2019-09-12
36 / 2019 HCL nr.36 Din 12.09.2019 privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cllidiri si teren intravilan datorat de catre Asociatia Valea Izvoarelor 2019-09-12
35 / 2019 HCL nr.35 din data de 12.09.2019 privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie din partea Fondului de Garanfie a Creditului Rural - IFN SA, pentru proiectul de investitii ,,Demolare claidiri, Construire gradinita cu program normal, localitatea Valea Izvoarelor, comuna Sanpaul,judetul Mures, proiect finanfat prin PNDR 2019-09-12
34 / 2019 HCL nr.34 din data de 12.09.2019 privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie din partea Fondului de Garantie a Creditului Rural - IFN SA, pentru proiectul de investitii ,,Modernizarea caminului cultural Chirileu, comuna Sanpaul, judetul Mures realizat prin PNDR 2019-09-12
33 / 2019 HCL nr.33 din 04.07.2019 privind finanfarea unitiitilor de cult de pe raza comunei Saitpaul 2019-07-04
32 / 2019 HCL nr.32 din 04.07.2019 privind ocuparea domeniului public al comunei Sanpaul 2019-07-04
31 / 2019 HCL nr.31 din 04.07.2019 privind finantarea evenimentelor Ziua satului Valea Izvoarelor si Targul pepenilor din localitatea Sanpaul 2019-07-04
30 / 2019 HOTARAREA nr.30 din 04.07.2019 privind aprobarea Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare in judetul Mures. 2019-07-04
29 / 2019 HCL nr.29 din 18.06.2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 2019-06-18
28 / 2019 HCL nr.28 din data de 31.05.2019 privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie din partea Fondului de Garantie a Creditului Rural - IFN SA, pentru proiectul de investitii "Modernizarea unor drumuri locale din comuna Sinpaul, judetul Mures" realizat prin PNDR 2019-05-31
27 / 2019 HCL nr.27 din 31.05.2019 privind modificarea art.5 al H.C.L. nr.26/16.04. 2018 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." S.A., a amplasamentului, imobil teren intravilan si asigurarea conditiilorin vederea executarii obiectivului de investitii ,"Construire camin cultural in comuna Sanpaul,sat Sanpaul, judetul Mures" 2019-05-31
26 / 2019 HCL nr.26 din 31.05.2019 privind aprobarea documentatei tehnico-economica pentru investitia "Construire camin cultural in comuna Sanpaul, sat Sanpaul, judeful Mures" 2019-05-31
Înapoi