Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
57 / 2019 HCL nr. 57 din 28.11.2019 privind acordarea dreptului de servitute in beneficiul SC BIOGAZ, necesar pentru realizarea investitiei ,,Construire unitate de producere energie din resurse regenerabile,, 2019-11-28
56 / 2019 HCL nr. 56 din 28.11. 2019 privind actualizarea valorilor NRNCS aferente proiectului ,,Modernizare drumuri locale in comuna Sanpaul,, 2019-11-28
55 / 2019 HCL nr. 55 din 28.11.2019 privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli din bugetul local pentru acordarea unor pachete copiilor scolari si prescolari de la scolile si gradinitele din comuna Sanpaul 2019-11-28
54 / 2019 HCL nr.54 din 28.11.2019 privind completarca Listei de investitii pe anul 2019 2019-11-28
53 / 2019 HCL nr. 53 din 28.11.2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 2019-11-28
52 / 2019 HCL nr. 52 din 28.11.2019 privind aprobarea incheierii unui act aditional la "Contractului de delegare a gestiunii activitatilor de colectare si transport a deseurilor municipale si altor fluxuri de deseuri, componente ale serviciului de salubrizare al Judetului Mures - zona 1 Sanpaul" 2019-11-28
51 / 2019 HCL nr. 51 din 12.11.2019 privind modificarea datelor de identificare ale unor bunuri prevazute in anexa la HCL nr.10/2001 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sanpaul, cu modificarile si completarile ulterioare 2019-11-12
50 / 2019 HCL nr.50 din 12.11.2019 privind trecerea unei suprafete de teren din domeniul privat al comunei Sanpaul, judetul Mures in domeniul privat al judetului Mures 2019-11-12
49 / 2019 HCL nr. 49 din 29.10.2019 privind modificarea datelor de identificare ale unor bunuri prevazute in anexa la HCL nr.10/2001 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sanpaul, cu modificarile si completletarile ulterioare 2019-10-29
48 / 2019 HCL nr. 48 din 29.10.2019 privind indexarea cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale, care constau intr-o anumita suma in lei sau care sunt stabilite pe baza unei sume in lei, pe anul 2020 2019-10-29
47 / 2019 HCL nr. 47 din 29.10.2019 privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri si teren intravilan datorat de Asociatia Roman Works 2019-10-29
46 / 2019 HCL nr. 46 din 29.10.2019 privind aprorectificarii anexei nr.5 pozitia 13 din HG nr.401/2013 a normelor de aplicare a Legii nr.165/2013 intocmita la nivelul comunei Sanpaul, judetul Mures 2019-10-29
45 / 2019 HCL nr. 45 din 29.10. 2019 privind avizarea "Protocolului de colaborare pentru acoperirea costurilor pentru deseurile care fac obiectul raspunderii extinse a producatorului din judetul Mures si a incheierii acestuia, intre ADI ECOLECT Mures si diferite organizatii de preluare a responsabilitatilor (OIREP) 2019-10-29
44 / 2019 HCL nr. 44 din 29.10.2019 privind stabilirea indemnizatiei lunare de care beneficiaza consilierii locali ai comunei Sanpaul 2019-10-29
43 / 2019 HCL nr. 43 din 29.10.2019 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale si a Planului anual de actiune privind serviciile sociale la nivelul comunei Sanpaul, judetul Mures 2019-10-29
Înapoi