Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
29 / 2019 HCL nr.29 din 18.06.2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 2019-06-18
28 / 2019 HCL nr.28 din data de 31.05.2019 privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie din partea Fondului de Garantie a Creditului Rural - IFN SA, pentru proiectul de investitii "Modernizarea unor drumuri locale din comuna Sinpaul, judetul Mures" realizat prin PNDR 2019-05-31
27 / 2019 HCL nr.27 din 31.05.2019 privind modificarea art.5 al H.C.L. nr.26/16.04. 2018 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." S.A., a amplasamentului, imobil teren intravilan si asigurarea conditiilorin vederea executarii obiectivului de investitii ,"Construire camin cultural in comuna Sanpaul,sat Sanpaul, judetul Mures" 2019-05-31
26 / 2019 HCL nr.26 din 31.05.2019 privind aprobarea documentatei tehnico-economica pentru investitia "Construire camin cultural in comuna Sanpaul, sat Sanpaul, judeful Mures" 2019-05-31
25 / 2019 HCL nr. 25 din 31.05.2019 privind aderarea comunei Sanpaul la sistemul de cooperare pentru organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern 2019-05-31
24 / 2019 HCL nr. 24 din 31.05.2019 privind aprobarea incheierii Conventiei de cooperare pentru aplicarea Proiectului de interes public ,,POLITIE-AUTORITATI LOCALE SERVICII PUBLICE IN PARTENERIAT,, 2019 2019-05-31
23 / 2019 HCL nr. 23 din 31.05.2019 privind aprobarea unor ajutoare financiare de urgenta 2019-05-31
22 / 2019 HCL nr.22 din 31.05.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului de asistenta sociala organizat la nivelul comunei SANPAUL, judetul MURES 2019-05-31
21 / 2019 HCL nr.21 din 31.05.2019 privind Reactualizare Plan Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism comuna Sanpaul, judetul Mures 2019-05-31
20 / 2019 HCL nr.20 din 16.04.2019 privind ocuparea domeniului public pentru realizarea lucrarii ,,Extinderea retea de canalizare menajera in satele Dileu Nou, Sanmarghita, Chirileu, Sanpaul, Valea hvoarelor, comuna Sanpaul, judetul Mure~,, 2019-04-16
19 / 2019 HCL nr.19 din 16.04.2019 privind ocuparea domeniului public pentru realizarea lucrarii ,,Alimentare cu apa potabila a spatiului de servicii km 8 + 400 a Autostrazii Bra~ov - Targu Mure~ - ClujOradea, Lot 2: Ungheni - Ogra, km 4 + 500 km 14 + 605,, 2019-04-16
18 / 2019 HCL nr.18 din 16.04.2019 privind aprobarea Listei de investitii pe anul 2019 2019-04-16
17 / 2019 HCL nr.17 din 16.04.2019 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019 2019-04-16
16 / 2019 HCL nr.16 din 29.03.2019 privind aprobarea Procedurii proprii de achizitie aplicabila in cazul serviciilor sociale si al altor servicii specifice din cadrul proiectului "MASURI DE OPTIMIZARE A SISTEMULUI DE INTERVENTIE INTEGRATA COMUNITARA IN COMUNA SINPAUL, JUDETUL MURES" 2019-03-29
15 / 2019 HCL nr. 15 din 28.02. 2019 privind inscrierea in sistemul integrat de cadastru si carte funciara a imobilului - Sant cu denumirea de CCN 942 2019-02-28
Înapoi