Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
9 / 2018 HCL nr. 9 din 30.01.2018 privind aprobarea atribuirii catre Asocierea Servicii Salubritate Bucuresti S.A.-Sylevy Salubriserv S.R.L., reprezentati prin lider de asociere S.C. Servicii Salubritate Bucuresti S.A a Contractului de servicii de delegare de gestiune a serviciilor de colectare, transport si depozitare a deseurilor menajere in comuna Sinpaul 2018-01-30
8 / 2018 HCL nr. 8 din 30.01.2018 privind demararea procedurii de infiintare a Serviciului de iluminat public al comunei Sinpaul 2018-01-30
7 / 2018 HCL nr. 7 din 30.01.2018 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sinpaul pentru anul 2018 2018-01-30
6 / 2018 HCL nr. 6 din 30.01.2018 privind aprobarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei SINPAUL 2018-01-30
5 / 2018 HCL nr. 5 din 30.01.2018 privind aprobarea Planului de actiuni privind Venitul Minim Garantat pe anul 2018 2018-01-30
4 / 2018 HCL nr. 4 din 18.01.2018 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru investitia: ,,Modernizarea unitatilor de invatamant din comuna Sinpaul,, 2018-01-18
3 / 2018 HCL nr. 3 din 18.01.2018 privind revocarea Hotaririi Consiliului local Sinpaul nr.2 din 10.01.2018 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru investitia: ,,Modernizarea unitatilor de invatamant din comuna Sinpaul,, 2018-01-18
2 / 2018 HCL nr. 2 din 10.01.2018 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru investitia: ,,Modernizarea unitatilor de invaltamint din comuna Sinpaul,, 2018-01-10
1 / 2018 HCL nr. 1 din 10.01.2018 privind privind aprobarea utilizarii excedentului pe anul 2017 2018-01-10
61 / 2017 HCL nr. 61 din 22.12.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 2017-12-22
60 / 2017 HCL nr. 60 din 22.12.2017 privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli din bugetul local pentru acordarea unor pachete copiilor scolari si prescolari de la scolile si gradinitele din comuna Sinpaul 2017-12-22
59 / 2017 HCL nr. 59 din 22.12.2017 privind aprobarea modelului de steag al unitatii administrativ - teritoriale Sinpaul 2017-12-22
58 / 2017 HCL nr. 58 din 22.12.2017 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar ce va functiona in anul scolar 2018 - 2019 pe raza teritoriala a comunei Sinpaul, judetul Mures 2017-12-22
57 / 2017 HCL nr. 57 din 22.12.2017 privind stabilirea impozitclor si taxelor locale aferente anului 2018 2017-12-22
56 / 2017 HCL nr. 56 din 28.11.2017 privind aprobarea unui ajutor financiar de urgenta 2017-11-28
Înapoi