Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
20 / 2018 HCL nr.20 din 29.03.2018 privind aprobarea infiintarii Unitatii de Implementare a Proiectului (U.I.P) ,,Masuri de interventie integrata comunitara in comuna Sinpaul-Jud.Mures", numar identificare POCU/138/4/1/114864 cu numar contract finantare OIR POSDRU-Regiunea Centro nr. 1007/15.02.2018, precum si aprobarea modificarii si completarii organigramei si statului de functii a Primariei Comunei Sinpaul-Mures. 2018-03-29
19 / 2018 HCL nr.19 din 29.03.2018 privind aprobarea Regulamentului de functionare a comisiei de analizare si de stabilire a metodologiei de solutionare a cererilor si repartizare a terenurilor atribuite in baza Legii nr.15/2003, republicata, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, cu modificarile ulterioare 2018-03-29
18 / 2018 HCL nr. 18 din 29.03.2018 privind revocarea HCL Sinpaul nr.59 din 22.12.2017 privind aprobarea modelului de steag al unitatii administrativ -teritoriale Sinpaul 2018-03-29
17 / 2018 HCL nr.17 din 29.03.2018 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Vidami Stefan si declararea ca vacant a unui loc de consilier local. 2018-03-29
16 / 2018 HCL nr. 16 din 05.03.2018 privind completarea anexei la Hotararea consiliului local Sinpaul nr. 4 din 18.01.2018 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru investitia: ,,Modernizarea unitafilor de inviifamant din comuna Sinpaul,, 2018-03-05
15 / 2018 HCL nr. 15 din 19.02.2018 privind modificarea articolului 1 al Hotararii Consiliului local Sinpaul nr.46 din 31.10.2017 privind validarea Dispozitiei primarului nr. 301 din 27.09.2017 privind modificarea bugetului local pe anul 2017 si aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2017 2018-02-19
14 / 2018 HCL nr. 14 din 19.02.2018 privind aprobarea inchirierii unui spatiu din incinta fostei primarii din comuna Sinpaul 2018-02-19
13 / 2018 HCL nr. 13 din 19.02.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare a transportului greu pe raza comunei Sinpaul 2018-02-19
12 / 2018 HCL nr. 12 din 16.02.2018 privind aprobarea Listei de investitii pe anul 2018 2018-02-19
11 / 2018 HCL nr. 11 din 19.02.2018 privlnd aprobarea bugetului local pe anul 2018 2018-02-19
10 / 2018 HCL nr. 10 din 30.01.2018 privind reactualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor 2018-01-30
9 / 2018 HCL nr. 9 din 30.01.2018 privind aprobarea atribuirii catre Asocierea Servicii Salubritate Bucuresti S.A.-Sylevy Salubriserv S.R.L., reprezentati prin lider de asociere S.C. Servicii Salubritate Bucuresti S.A a Contractului de servicii de delegare de gestiune a serviciilor de colectare, transport si depozitare a deseurilor menajere in comuna Sinpaul 2018-01-30
8 / 2018 HCL nr. 8 din 30.01.2018 privind demararea procedurii de infiintare a Serviciului de iluminat public al comunei Sinpaul 2018-01-30
7 / 2018 HCL nr. 7 din 30.01.2018 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sinpaul pentru anul 2018 2018-01-30
6 / 2018 HCL nr. 6 din 30.01.2018 privind aprobarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei SINPAUL 2018-01-30
Înapoi