Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
29 / 2018 HCL nr. 29 din 27.04.2018 privind atribuirea loturilor de teren pentru construirea de locuinte proprietate personala pentru tineri, in conditiile Legii nr. 15 din 2003, pe terenul situat in localitatea Valea Izvoarelor, comuna Sinpaul, judetul Mures 2018-04-27
28 / 2018 HCL nr. 28 din 27.04.2018 privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli la 31.12.2017 2018-04-27
27 / 2018 HCL nr. din 27.04.2018 privind validarea mandatului consilierului local Moldovan Horatiu supleant pe lista PSD 2018-04-27
26 / 2018 HCL nr. din 16.04.2018 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationals de lnvestitii "C.N.I." S.A., a amplasamentului constituit din teren situat in intravilanul comunei Sanpaul si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii ,, Construire camin cultural in comuna Sanpaul, sat Sanpaul, judetul Mures" 2018-04-16
25 / 2018 HCL nr. din 16.04.2018 privind aprobarea documentatei tehnico-economica pentru investitia ,,Construire camin cultural in comuna Sinpaul, sat Sanpaul, judetul Mures,, 2018-04-16
24 / 2018 HOTARAREA nr. 24 din 29.03.2018 privind aprobarea diferentierii tipului de suport alimentar la Scoala Gimnaziala ,,Dosa Daniel,, Valea Izvoarelor 2018-03-29
23 / 2018 HOTARAREA nr. 23 din 29.03.2018 privind aprobarea unor ajutoare financiare de urgenta 2018-03-29
22 / 2018 HCL nr. 22 din 29.03.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 2018-03-29
21 / 2018 HCL nr.21 din 29.03.2018 privind ocuparea temporara a domeniului public al comunei Sinpaul 2018-03-29
20 / 2018 HCL nr.20 din 29.03.2018 privind aprobarea infiintarii Unitatii de Implementare a Proiectului (U.I.P) ,,Masuri de interventie integrata comunitara in comuna Sinpaul-Jud.Mures", numar identificare POCU/138/4/1/114864 cu numar contract finantare OIR POSDRU-Regiunea Centro nr. 1007/15.02.2018, precum si aprobarea modificarii si completarii organigramei si statului de functii a Primariei Comunei Sinpaul-Mures. 2018-03-29
19 / 2018 HCL nr.19 din 29.03.2018 privind aprobarea Regulamentului de functionare a comisiei de analizare si de stabilire a metodologiei de solutionare a cererilor si repartizare a terenurilor atribuite in baza Legii nr.15/2003, republicata, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, cu modificarile ulterioare 2018-03-29
18 / 2018 HCL nr. 18 din 29.03.2018 privind revocarea HCL Sinpaul nr.59 din 22.12.2017 privind aprobarea modelului de steag al unitatii administrativ -teritoriale Sinpaul 2018-03-29
17 / 2018 HCL nr.17 din 29.03.2018 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Vidami Stefan si declararea ca vacant a unui loc de consilier local. 2018-03-29
16 / 2018 HCL nr. 16 din 05.03.2018 privind completarea anexei la Hotararea consiliului local Sinpaul nr. 4 din 18.01.2018 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru investitia: ,,Modernizarea unitafilor de inviifamant din comuna Sinpaul,, 2018-03-05
15 / 2018 HCL nr. 15 din 19.02.2018 privind modificarea articolului 1 al Hotararii Consiliului local Sinpaul nr.46 din 31.10.2017 privind validarea Dispozitiei primarului nr. 301 din 27.09.2017 privind modificarea bugetului local pe anul 2017 si aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2017 2018-02-19
Înapoi