Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
12 / 2013 HCL nr. 12 din 08.04.2013 privind aprobarea bugetului și al activităților autofinanțare pe anul 2013 2013-04-08
11 / 2013 HCL nr. 11 din 27.03.2013 privind modificarea art. 7 și art. 8 al anexei la Hotărârea nr. 66 din 16.12.2009 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis în vederea scutirii de la plata obligațiilor fiscale prevăzute la art. 250 (1) pct.9 și art. 257 lit.(1), din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, actualizată, pentru societățile care își desfășoară activitatea în cadrul Parcului Industrial situat în raza administrativă a comunei Sînpaul 2013-03-27
10 / 2013 HCL nr. 10 din 27.03.2013 privind revocarea HCL Sînpaul nr. 16 din 16.08.2012 privind vânzarea unor parcele de teren aflate în administrarea SC Park Industrial Mureș SA și proprietatea comunei Sînpaul 2013-03-27
9 / 2013 HCL nr. 9 din 27.03.2013 privind reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar ce va funcționa în anul școlar 2013-2014 pe raza teritorială a comunei Sînpaul, județul Mureș 2013-03-27
8 / 2013 HCL nr. 8 din 28.01.2013 privind aprobarea aderării Școlii Gimnaziale ”Dosa Dániel” Valea Izvoarelor la Consorțiul școlar ”MUREȘ-NIRAJ” 2013-01-28
7 / 2013 HCL nr. 7 din 28.01.2013 privind aprobarea demarării procedurii în vederea contractării unui credit pentru derularea investiției ”Alimentare cu apă a localităților Sînmărghita și Dileu Nou și Rețea de canalizare menajeră pentru localitățile comunei Sînpaul, județul Mureș” 2013-01-28
6 / 2013 HCL nr. 6 din 28.01.2013 privind aprobarea planului de acțiuni privind Venitul Minim Garantat pe anul 2013 2013-01-28
5 / 2013 HCL nr. 5 din 28.01.2013 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2013 2013-01-28
4 / 2013 HCL nr. 4 din 28.01.2013 privind abrogarea HCL Sînpaul nr. 38 din 19.12.2012 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2013 2013-01-28
3 / 2013 HCL nr. 3 din 28.01.2013 privind validarea mandatului consilierului Német Mihály supleant pe lista UDMR 2013-01-28
2 / 2013 HCL nr. 2 din 28.01.2013 privind modificarea HCL Sînpaul nr. 1/22.06.2012 privind alegerea comisiei de vaildare 2013-01-28
1 / 2013 HCL nr. 1 din 28.01.2013 privind privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Kedei Pál Előd și declararea ca vacant a unui loc de consilier local 2013-01-28
42 / 2012 HCL nr. 42 din 19.11.2012 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local pentru acordarea unor pachete copiilor școlari și preșcolari de la școlile și grădinițele din comuna Sînpaul 2012-12-19
41 / 2012 HCL nr. 41 din 19.11.2012 privind înființarea unei ”GRUPE DE SPRIJIN A POLIȚIEI” format din voluntari, cetățeni ai comunei 2012-12-19
40 / 2012 HCL nr. 40 din 19.11.2012 privind aprobarea aderării unor unități administrativ teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA INVEST MUREȘ” 2012-12-19
Înapoi