Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
33 / 2012 HCL nr. 33 din 19.11.2012 privind rectificarea bugetului local pe anul 2012 2012-11-19
32 / 2012 HCL nr. 32 din 08.10.2012 privind împuternicirea primarului comunei Sînpaul pentru a semna Contractul de ipotecă între Comuna Sînpaul și Rewox Eco-Rom SA 2012-10-08
31 / 2012 HCL nr. 31 din 27.09.2012 privind aprobarea demarării procedurii în vederea contractării unui credit pentru derularea investiției ”Înființarea unui nou centru social în Valea Izvoarelor, comuna Sînpaul, Județul Mureș” 2012-09-27
30 / 2012 HCL nr. 30 din 27.09.2012 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local care va face parte din Comisia pentru evaluarea calității a Școlii generale ”Dosa Dániel” Valea Izvoarelor 2012-09-27
29 / 2012 HCL nr. 29 din 27.09.2012 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Sînpaul care va face parte din Consiliul de administrație al Școlii generale ”Dosa Dániel” Valea Izvoarelor 2012-09-27
28 / 2012 HCL nr. 28 din 27.09.2012 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Sînpaul care va face parte din Consiliul de administrație al Școlii generale Sînpaul 2012-09-27
27 / 2012 HCL nr. 27 din 27.09.2012 privind acordarea unor ajutoare financiare de urgență 2012-09-27
26 / 2012 HCL nr. 26 din 27.09.2012 privind finanțarea evenimentului Fiii satului Chirileu 2012-09-27
25 / 2012 HCL nr. 25 din 27.09.2012 cu privire la înființarea Grupului de lucru local pentru problemele romilor și aprobarea Planului local de acțiune privind incluziunea minorității rome 2012-09-27
24 / 2012 HCL nr. 24 din 27.09.2012 privind rectificarea bugetului local pe anul 2012 2012-09-27
23 / 2012 HCL nr. 23 din 30.08.2012 privind cuprinderea sistemului de canalizare în domeniul public al comunei Sînpaul prin modificarea și completarea anexei la HCL Sînpaul nr. 10/2001 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Sînpaul, anexă modificată și completată prin HCL Sînpaul nr. 86/28.11.2011 2012-08-30
22 / 2012 HCL nr. 22 din 16.08.2012 privind ajustarea prețurilor pentru seviciile de alimentarecu apă prestate de S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Sucursala Iernut 2012-08-16
21 / 2012 HCL nr. 21 din 16.08.2012 privind aprobarea solocotării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului de Garanție a Creditului Rural - IFN SA, pentru programul Național de Dezvoltare Rurală, Măsura 322 ”Dezvoltarea infrastructurii de bază prin realizarea canalizării menajere și a modernizării unor străzi din comuna Sînpaul, județul Mureș” 2012-08-16
20 / 2012 HCL nr. 20 din 16.08.2012 privind modificarea HCL Sînpaul nr. 6/22.06.2012 privind alegerea numărului și componența comisiilor de specialitate 2012-08-16
19 / 2012 HCL nr. 19 din 16.08.2012 privind stabilirea mandatului reprezentantului comunei Sînpaul în Adunarea Generală a Asociaților/Consiliui metropolitan al Asociației Zona Metropolitană Tîrgu Mureș 2012-08-16
Înapoi