Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
3 / 2013 HCL nr. 3 din 28.01.2013 privind validarea mandatului consilierului Német Mihály supleant pe lista UDMR 2013-01-28
2 / 2013 HCL nr. 2 din 28.01.2013 privind modificarea HCL Sînpaul nr. 1/22.06.2012 privind alegerea comisiei de vaildare 2013-01-28
1 / 2013 HCL nr. 1 din 28.01.2013 privind privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Kedei Pál Előd și declararea ca vacant a unui loc de consilier local 2013-01-28
42 / 2012 HCL nr. 42 din 19.11.2012 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local pentru acordarea unor pachete copiilor școlari și preșcolari de la școlile și grădinițele din comuna Sînpaul 2012-12-19
41 / 2012 HCL nr. 41 din 19.11.2012 privind înființarea unei ”GRUPE DE SPRIJIN A POLIȚIEI” format din voluntari, cetățeni ai comunei 2012-12-19
40 / 2012 HCL nr. 40 din 19.11.2012 privind aprobarea aderării unor unități administrativ teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA INVEST MUREȘ” 2012-12-19
39 / 2012 HCL nr. 39 din 19.11.2012 privind aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 22/202.662/05.03.2010, respectiv articolul 36 și Anexa Politica Tarifară-ian.2011 la contract 2012-12-19
37 / 2012 HCL nr. 37 din 19.11.2012 privind rectificarea bugetului local pe anul 2012 2012-12-19
36 / 2012 HCL nr. 36 din 19.11.2012 privind modificarea și completarea anexei HCL Sînpaul nr. 75 din 25.10.2011 privind aprobarea Listei cu beneficiarii de teren conform Legii nr. 15/2003 2012-11-19
35 / 2012 HCL nr. 35 din 19.11.2012 privind desemnarea dirigintele de șantier pentru Etapa II ”Alimentare cu apă a localităților Sînmărghita și Dileu Nou, comuna Sînpaul, județul Mureș și rețea de canalizare pentru localitățile comunei Sînpaul, județul Mureș” 2012-11-19
34 / 2012 HCL nr. 34 din 19.11.2012 privind participarea comunei Sînpaul la programul pilot ”Programului privind reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes județean și de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea și epurarea apelor uzate la sate, precum și în unitățile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, Subprogramul privind reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes județean și de interes local”, aprobat prin HG nr. 557/1997 republicată, cu modificările și completările ulterioare 2012-11-19
33 / 2012 HCL nr. 33 din 19.11.2012 privind rectificarea bugetului local pe anul 2012 2012-11-19
32 / 2012 HCL nr. 32 din 08.10.2012 privind împuternicirea primarului comunei Sînpaul pentru a semna Contractul de ipotecă între Comuna Sînpaul și Rewox Eco-Rom SA 2012-10-08
31 / 2012 HCL nr. 31 din 27.09.2012 privind aprobarea demarării procedurii în vederea contractării unui credit pentru derularea investiției ”Înființarea unui nou centru social în Valea Izvoarelor, comuna Sînpaul, Județul Mureș” 2012-09-27
30 / 2012 HCL nr. 30 din 27.09.2012 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local care va face parte din Comisia pentru evaluarea calității a Școlii generale ”Dosa Dániel” Valea Izvoarelor 2012-09-27
Înapoi