Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
14 / 2018 HCL nr. 14 din 19.02.2018 privind aprobarea inchirierii unui spatiu din incinta fostei primarii din comuna Sinpaul 2018-02-19
13 / 2018 HCL nr. 13 din 19.02.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare a transportului greu pe raza comunei Sinpaul 2018-02-19
12 / 2018 HCL nr. 12 din 16.02.2018 privind aprobarea Listei de investitii pe anul 2018 2018-02-19
11 / 2018 HCL nr. 11 din 19.02.2018 privlnd aprobarea bugetului local pe anul 2018 2018-02-19
10 / 2018 HCL nr. 10 din 30.01.2018 privind reactualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor 2018-01-30
9 / 2018 HCL nr. 9 din 30.01.2018 privind aprobarea atribuirii catre Asocierea Servicii Salubritate Bucuresti S.A.-Sylevy Salubriserv S.R.L., reprezentati prin lider de asociere S.C. Servicii Salubritate Bucuresti S.A a Contractului de servicii de delegare de gestiune a serviciilor de colectare, transport si depozitare a deseurilor menajere in comuna Sinpaul 2018-01-30
8 / 2018 HCL nr. 8 din 30.01.2018 privind demararea procedurii de infiintare a Serviciului de iluminat public al comunei Sinpaul 2018-01-30
7 / 2018 HCL nr. 7 din 30.01.2018 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sinpaul pentru anul 2018 2018-01-30
6 / 2018 HCL nr. 6 din 30.01.2018 privind aprobarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei SINPAUL 2018-01-30
5 / 2018 HCL nr. 5 din 30.01.2018 privind aprobarea Planului de actiuni privind Venitul Minim Garantat pe anul 2018 2018-01-30
4 / 2018 HCL nr. 4 din 18.01.2018 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru investitia: ,,Modernizarea unitatilor de invatamant din comuna Sinpaul,, 2018-01-18
3 / 2018 HCL nr. 3 din 18.01.2018 privind revocarea Hotaririi Consiliului local Sinpaul nr.2 din 10.01.2018 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru investitia: ,,Modernizarea unitatilor de invatamant din comuna Sinpaul,, 2018-01-18
2 / 2018 HCL nr. 2 din 10.01.2018 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru investitia: ,,Modernizarea unitatilor de invaltamint din comuna Sinpaul,, 2018-01-10
1 / 2018 HCL nr. 1 din 10.01.2018 privind privind aprobarea utilizarii excedentului pe anul 2017 2018-01-10
61 / 2017 HCL nr. 61 din 22.12.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 2017-12-22
Înapoi