Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
55 / 2017 HCL nr. 55 din 28.11.2017 privind demararea procedurii de elaborare PUZ si Studiu de oportunitate pentru aplicarea Legii nr.15/2003 2017-11-28
54 / 2017 HCL nr. 54 din 28.11.2017 privind implementarea proiectului ,,Achizitie utilaj si accesorii pentru dotarea serviciului public de Gospodarire comunala in comuna Sinpaul, judetul Mures" 2017-11-28
53 / 2017 HCL nr. 53 din 28.11.2017 privind ocuparea domeniului public al comunei Sinpaul 2017-11-28
52 / 2017 HCL nr. 52 din 28.11.2017 privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cliidiri si teren intravilan datorat de catre Asociafia Roman Works 2017-11-28
51 / 2017 HCL nr. 51 din 28.11.2017 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Anghel Crliciun, urmatorul supleant inscris pe lista de candidati a Partidului Social Democrat 2017-11-28
50 / 2017 HCL nr. 50 din 31.10.2017 privind aprobarea unui ajutor financiar de urgenta 2017-10-31
49 / 2017 HCL nr. 49 din 31.10.2017 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale ,,Dosa Daniel"-Valea Izvoarelor. 2017-10-31
48 / 2017 HCL nr. 48 din 31.10.2017 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii ,,CNI,,-SA a amplasamentului- imobil teren in suprafata de 4 970 mp si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii ,,Construire casa de cultura in comuna Sinpaul, sat Sinpaul, judetul Mures,, 2017-10-31
47 / 2017 HCL nr. 47 din 31.10.2017 privind aprobarea raportului asupra activitatii desfasurate de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2017 si a Procedurii de acordare a indemnizatiei in cazul asistentilor personali ai persoanei cu handicap 2017-10-31
46 / 2017 HCL nr. 46 din 31.10.2017 privind validarea dispozitiei primarului nr. 301 din 27.09.2017 privind modificarea bugetului local pe anul 2017 2017-10-31
45 / 2017 HCL nr. 45 din 31.10.2017 privind incetarea de drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Czinkus Marius 2017-10-31
44 / 2017 HCL nr. 44 din 25.09.2017 privind modificarea HCL Sinpaul nr. 14 din 24.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii "Extindere retea de canalizare menajera in satele Dileu Nou Sinmarghita, Chirileu, Sinpaul, Valea Izvoarelor, comuna Sinpaul, judetul Mures" faza SF 2017-09-25
43 / 2017 HCL nr. 43 din 18.09.2017 privind aprobarea solicitarii de garantie din partea fondului de garantie a creditului rural - IFN SA pentru proiectul de investitii "Extindere retea de canalizare menajera in satele Dileu Nou, Sinmarghita, Chirileu, Valea Izvoarelor, comuna Sinpaul, judetul Mures" realizat prin PNDR 2017-09-18
42 / 2017 HCL nr. 42 din 18.09.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 2017-09-18
41 / 2017 HCL nr. 41 din 21.07.2017 privind modul de stabilire a salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Sinpaul 2017-07-21
Înapoi