Anunțuri

A N U N Ţ privind organizarea examenului de promovare a funcţionarilor publici, din cadrul primăriei comunei Sînpaul în grad profesional imediat superior celui deţinut

În conformitate cu prevederile art. 125 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, Primăria comunei Sînpaul, organizează concurs de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici de executie.

Anunț

Comuna Sînpaul titular al proiectului ”Modernizarea drumurilor de acces la exploatațiile agricole, comuna Sînapul, jud. Mureș” anunță publicul interesat asupraluării deciziei etapei de încadrare de către APM Mureș.

 

Înapoi