Anunțuri

A N U N Ţ privind organizarea examenului de promovare a funcţionarilor publici, din cadrul primăriei comunei Sînpaul în grad profesional imediat superior celui deţinut

În conformitate cu prevederile art. 125 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, Primăria comunei Sînpaul, organizează concurs de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici de executie.

Înapoi