Anunț

                         ANUNȚ

 

 

 

 

COMUNA SÎNPAUL titular al proiectului ”Modernizarea drumurilor de acces la exploatațiile agricole, comuna Sînpaul, județul Mureș” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Mureș, fără studiu de evaluare a impactului și fără studiu de evaluare adecvată,  în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul Modernizarea drumurilor de acces la exploatațiile agricole, comuna Sînpaul, județul Mureș propus a fi realizat în comuna Sînpaul, județul mureș. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș din Tîrgu Mureș, str.Podeni, nr.10, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 și vineri între orele 9,00-12,00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro.

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.”

 

Înapoi