Anunț

Primăria comunei Sînpaul        Organizația Caritas-Filiala Alba Iulia

                                                      actual-Caritas-Asistență Socială

 

                                   

                                        ANUNȚ

 

Administrator Centru Social

Zonă de lucru: Valea Izvoarelor, județul Mureș

Data limită pentru înscrieri: 24.01.2014

 

Responsabilități:
  responsabil pentru operarea și gestionarea activităților de îngrijire, managementul profesional;

   asigura punerea în aplicare a lucrului modern de ingrijire de inalta calitate;

• caută noi metode de lucru ;
• evaluează indicatorii instituționale , pentru a monitoriza respectarea reglementărilor necesare și să ia măsurile necesare în consecință ;
• asigură pregătirea planurilor individuale de îngrijire pentru rezidenți după instituționalizare
• este responsabil pentru efectuarea lucrului angajaților și controlul asupra tuturor angajaților instituției. Motivează personalul ;
• administrează , coordonează și monitorizează activitatea de îngrijire , asistență medicală și personalul tehnic

• asigură legătura cu alte instituții Caritas, organizațiile sociale, rude ale rezidenților ;
• responsabil cu problemele economice,reprezintă instituția în relațiile cu autoritățile locale, elte instituții, întreprinderi și în relațiile externe

• răspunde profesional și administrativ pentru funcționarea instituției și pentru întocmirea documentelor de bază ;
• este responsabil pentru autorizațiile de funcționare și buget

 

 

Cerințe:
studii superioare de lungă durată
min. cinci ani de experiență de lucru
min.2 ani experiență de administrator, sau în management de proiect în orice domeniu;
abilități  de conducere și aptitudini organizatorice;
bune abilitati de comunicare;
sensibilitate socială;
cunoașterea intermediară a unei limbi străine (engleză, germană);
abilități de calculator (Microsoft Office, Internet, management de e-mail);
permis de conducere categoria B

 

Constituite avantaj:
diplomă sau experiență în domeniul social, economic sau sănătate
experiență în implementare de proiecte

Documente necesare:
scrisoare  de intenție

Înapoi