Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
29 / 2020 HCL nr.29 din 21.05.2020 privind acordul dat catre S.C. Pare Industrial S.A. in vederea amplasarii unei anvelope din beton, respectiv acordul in vedcrea pozarii unui cablu subteran de alimentare cu energie electrica cu destinatia punct de conexiune/spor de putere de energie electrica 2020-05-02
28 / 2020 HCL nr.28 din data de 21.05.2020 privind aprobarea prelungirii scrisorii de garantie din partea Fondului de Garantie a Creditului Rural IFN SA, pentru proiectul "Extindere Retea de canalizare menajera in satele Dileu Nou, Sanmarghita, Chirileu, Sanpaul, Valea lzvoarelor, comuna Sanpaul, judetul Mures" proiect finantat prin PNDR 2020-05-06
27 / 2020 HCL nr.27 din data de 21.05.2020 privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie din partea Fondului de Garantie a Creditului Rural - IFN SA, pentru proiectul de investitii "Demolare cladiri, Construire gradinita cu program normal, localitatca Valea Izvoarelor, comuna Sanpaul, judetul Mures" proiect finantat prin PNDR 2020-05-21
26 / 2020 HCL nr.26 din data de 21.05.2020 privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie din partea Fondului de Garantie a Creditului Rural - IFN SA, pentru proiectul de investitii "Modernizarea caminului cultural Chirileu, comuna Sanpaul, judctul Mures" realizat prin PNDR 2020-05-21
25 / 2020 HCL nr.25 din 21.05.2020 privind modificarea Hotararii Consiliului local Sanpaul nr.58 din 20.12.2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aferente anului 2020 2020-05-21
24 / 2020 HCL nr.24 din 2 1.05.2020 privind insusirea "Notificarii de incalcare" referitoare la Contractul de delegare a gestiunii activitatilor de colectare si transport a deseurilor municipale si a altor fluxuri de deseuri, componente ale serviciului de salubrizare al judetului Mures, nr. 832 din 27.03.2019, zona I Sanpaul, judetul Mures. 2020-05-21
23 / 2020 HCL nr.23 din 21.05.2020 privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei Sanpaul, judetul Mures a bunului imobil - gradinita 2020-05-21
22 / 2020 HCL nr.22 din 09.04.2020 privind atestarea apartenentei la domeniul privat si predarea in administrare si operare catre operatorul regional SC Compania Aquaserv SA a mijloacelor fixe aferente lucrarii "Extinderea retelei de apa potabila de la statia de pompare inspre strada nr.9 Sanpaul, judetul Mures" 2020-04-09
21 / 2020 HCL nr. 21 din 09.04.2020 pentru aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local Sanpaul forma revizuita 2020-04-09
20 / 2020 HCL nr. 20 din 09.04.2020 privind aprobarea incheierii Conventiei de cooperare pentru aplicarea Proiectului de interes public "POLITIE-AUTORITATI LOCALE SERVICII PUBLICE IN PARTENERIAT" 2020 2020-04-09
19 / 2020 HCL nr.19 din 09.04.2020 privind aprobarea aderarii unei unitati administrativ teritoriale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA INVEST MURES" 2020-04-09
18 / 2020 HCL nr.18 din 09.04.2020 privind aprobarea Regulamentului comunal cu privire la organizarea pasunatului precum si exploatarea pajistilor si a pasunilor de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Sanpaul 2020-04-09
17 / 2020 HCL nr.17 din 09.04.2020 privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Sanpaul pe anul 2019 2020-04-09
16 / 2020 HCL nr. 16 din 04.03.2020 privind actualizarea bugetului aferent proiectului de investitii "Extindere retea de canalizare menajera in satele Dileu Nou, Sanpaul, Valea Izvoarelor, comuna Sanpaul, judetul Mures" si semnarea unui act aditional la Contractul de lucrari nr.1320 din 21.03.2020 2020-03-04
15 / 2020 HCL nr. 15 din 04.03.2020 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii la nivel local a procedurilor de atribuire a contrnctelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli al Romaniei, pentru anul scolar 2020 - 2021 2020-03-04
Înapoi