Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
50 / 2020 HCL nr. 50 din 21.09.2020 privind aprobarea unor ajutoare financiare de urgenta 2020-09-21
49 / 2020 HCL nr. 49 din 21.09.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 2020-09-21
48 / 2020 HCL nr. 48 din 21.09.2020 privind validarea Dispozitiei primarului nr. 172 din 08.09.2020 privind modificarea bugetului local pe anul 2020. 2020-09-21
47 / 2020 HCL nr.47 din 31.07.2020 privind actualizarea Procedurii proprii de achizitie aplicabila in cazul serviciilor sociale si al altor servicii specifice din cadrul proiectului "MASURI DE OPTIMIZARE A SISTEMULUI DE INTERVENTIE INTEGRATA COMUNITARA iN COMUNA SlNPAUL, JUDETUL MURES,, 2020-07-31
46 / 2020 HCL nr. 46 din 31.07. 2020 privind aprobarea contului de executie al bugetului unitatii administrativ teritoriale Comuna Sanpaul pe trimestrul II 2020 2020-07-31
45 / 2020 HCL nr. 45 din 31.07.2020 privind actualizarea Regulamentului de functionare a comisiei de analizare si de stabilire a metodologiei de solutionare a cererilor si repartizare a terenurilor atribuite in baza Legii nr.15/2003, republicata, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, cu modificarile ulterioare 2020-07-31
44 / 2020 HCL nr. 44 din 31.07.2020 privind acordarea avizului pentru corelarea DTOE cu regimul tehnic al drumurilor traversate pentru exploatarea agregate minerale - dechidere balastiera 2020-07-31
43 / 2020 HCL nr. 43 din 31.07.2020 privind aprobarea valorii actualizate si a cofinantarii pentru investitia ,,Modernizare infrastructura rutiera in comuna Sanpaul, judetul Mures,, 2020-07-31
42 / 2020 HCL nr. 42 din 31.07.2020 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui teren proprietatea privata a comunei Sanpaul, nr. cadastral 52677 2020-07-31
41 / 2020 HCL nr.41 din 31.07.2020 privind finantarea unitatilor de cult de pe raza comunei Sanpaul 2020-07-31
40 / 2020 HCL nr. 40 din 31.07.2020 privind validarea Dispozitiei primarului nr. 136 din 10.07.2020 privind modificarea bugetului local pe anul 2020 2020-07-03
39 / 2020 HCL nr. 39 din 03.07.2020 privind aprobarea cheltuielilor de sustenabilitate legate de proiectul ,,Dezvoltarea Centrului Integrat de Servicii din comuna Sanpaul,, 2020-07-03
38 / 2020 HCL nr. 38 din 03.07.2020 privind aprobarea indicatorilor telmico-economici pentru proiectul ,,Dezvoltarea Centrului lntegrat de Servicii din comuna Sanpaul,, 2020-07-03
37 / 2020 HCL nr.37 din 29.06.2020 privind aprobarea documentatiei cadastrale de dezlipire a imobilului teren inscris CF 51722/ Sanpaul, 2020-06-29
36 / 2020 HCL nr. 36 din 29.06.2020 privind aprobarea initierii Planului Urbanistic Zonal -Cartier locuinte in localitatea Sanpaul 2020-06-29
Înapoi