Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 2020-12-21
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului: " Dotarea cu echipamente ~i dispozitive de protectie medicaHi a unitatilor de invatamant din Comuna Sanpaul pentru prevenirea raspandirii coronavirus SARS - COV-2" 2020-11-09
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului: "Achizitionare echipamente TIC in comuna Sanpaul, pentru sustinerea procesului de invatare in contextul riscului de infectie cu coronavirus SARS-COV-2" 2020-11-09
Proiect de hotarare privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis in vederea prelungirii acordarii scutirii de la plata obligatiilor fiscale 2020-10-26
Proiect de hotarare privind aprobarea impozitele si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul fiscal 2021 2020-10-23
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 2020-09-15
Proiect de hotarare privind validarea Dispozifiei primarului nr. 172 din 08.09.2020 privind modificarea bugetului local pc anul 2020 2020-09-08
Proiect de hotarare privind validarea Dispozitiei primarului nr. 136 din 10.07.2020 privincl modificarea bugetului local pe anul 2020 2020-07-10
Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea HCL nr. 29 din 20.04.2016 2020-05-14
Proiect de hotarare privind aprobarea Listei de investitii pe anul 2020 2020-02-18
Proiect de hotarare buget local pe anul 2020 2020-01-16
Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aferente anului 2020 2019-11-05
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 2019-06-12
Proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare in judetul Mures 2019-05-06
Proiect de hotarare privind aprobarea Listei de investitii pe anul 2019 2019-03-27
Înapoi