Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 2020-09-15
Proiect de hotarare privind validarea Dispozifiei primarului nr. 172 din 08.09.2020 privind modificarea bugetului local pc anul 2020 2020-09-08
Proiect de hotarare privind validarea Dispozitiei primarului nr. 136 din 10.07.2020 privincl modificarea bugetului local pe anul 2020 2020-07-10
Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea HCL nr. 29 din 20.04.2016 2020-05-14
Proiect de hotarare privind aprobarea Listei de investitii pe anul 2020 2020-02-18
Proiect de hotarare buget local pe anul 2020 2020-01-16
Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aferente anului 2020 2019-11-05
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 2019-06-12
Proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare in judetul Mures 2019-05-06
Proiect de hotarare privind aprobarea Listei de investitii pe anul 2019 2019-03-27
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2019 2019-03-19
Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale aferente anului 2019 2018-11-19
Proiect hotarare privind insusirea variantei finale a modelului de steag al comunei Sinpaul 2018-10-25
Proiect hotarare privind aprobarea schemei de ajutor de minimis 2018-10-22
Proiect Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 2018-05-24
Înapoi