Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
69 / 2020 HCL nr. 69 din 22.12.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 2020-12-22
68 / 2020 HCL nr.68 din 22.12.2020 privind aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare Locala al Comunei Sanpaul 2021-2027 2020-12-22
67 / 2020 HCL nr.67 din 22.12.2020 privind acordarea avizului pentru corelarea DTOE cu regimul tehnic al drumurilor traversate pentru exploatarea agregate minerale - dechidere balastiera in comuna Sanpaul 2020-12-22
66 / 2020 HCL nr. 66 din 22.12.2020 privind aprobarea unor ajutoare financiare de urgenta 2020-12-22
65 / 2020 HCL nr.65 din 22.12.2020 privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri si teren intravilan datorat de catre Asociatia Roman Works pentru anul fiscal 2021 2020-12-22
64 / 2020 HCL nr.64 din 22.12.2020 privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri si teren intravilan datorat de catre Asociatia Valea Izvoarelor pentru anul fiscal 2021 2020-12-22
63 / 2020 HCL nr.63 din 22.12.2020 privind modificarea si completarea Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare pentru finantarea Sistemului de Management Integral al Deseurilor solide menajere si similare in judetul Mures aprobat prin HCJ 77/2019 si aprobarea taxei Speciale de salubrizare pentru anul 2021, in comuna Sanpaul 2020-12-22
62 / 2020 HCL nr. 62 din 22.12.2020 privind validarea Dispozitiei primarului nr. 262 din 14.12.2020 privind modificarea bugetului local pe anul 2020 2020-12-22
61 / 2020 HCL nr.61 din 22.12. 2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis in vederea prelungirii acordarii scutirii de la plata obligatiilor fiscale datorate bugetului local al comunei Sanpaul pentru societatile care isi desfasfoara activitatea in cadrul Parcului Industrial Mures, comuna Sanpaul, sat. Chirileu, pana la data de 31.12.2023 2020-12-22
60 / 2020 HCL nr.60 din 22.12.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul fiscal 2021. 2020-12-22
59 / 2020 HCL nr. 59 din 27.11. 2020 privind nominalizarea reprezentantului Comunei Sanpaul in Adunarea Generala a Asociatilor denumita Consiliul Metropolitan, in cadrul Asociatiei ,,Zona Metropolitana Targu Mures,, 2020-11-27
58 / 2020 HCLnr. 58 din 27.11.2020 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale ,,Dosa Daniel"-Valea Izvoarelor 2020-11-27
57 / 2020 HCL nr. 57 din 27.11.2020 privind nominalizarea reprezentantului Comunei Sanpaul in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,ECOLECT MURES,, 2020-11-27
56 / 2020 HCL nr. 56 din 27.11.2020 privind nominalizarea reprezentantului Comunei Sanpaul in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara AQUA INVEST MURES 2020-11-27
55 / 2020 HCL nr.55 din 16.11.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului: "Dotarea cu echipamente Si dispozitive de protectie medicali a unitaitilor de invaitamant din Comuna Sanpaul pentru prevenirea raspandirii coronavirus SARS - COV-2" 2020-11-16
Înapoi