Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Comuna Sânpaul este situată în zona de contact dintre Câmpia Transilvaniei și Podișul Târnavelor cuprinzând 5 localități. Așezarea satelor este excentică față de centrul de comună.  

  • Localitățile Dileu-Nou și Sânmarghita se află la nord de râul Mureș.
  • Localitatea Chirileu este așezată pe malul stâng al Mureșului, la est de Sînpaul. Prima atestare a satului Chirileu este din 1263 sub denumirea de Kerelew.
  • Localitatea Valea-Izvoarelor, la sud de drumul național este a doua așezare ca importanță a comunei. A fost amintită prima dată în acte în 1349 sub denumirea de Beseneu.
  • Localitatea Sânpaul are 1646 locuitori, fiind cea mai prosperă din comună. Se întinde la sud de râul Mureș, fiind situată la vest de municipiul Târgu-Mureș, traversată de drumul național DN 15 (E60) Cluj – Târgu-Mureș și de autostrada A3 (Transilvania).

Vatra satelor din această zonă s-a format din dezvoltarea unor ansambluri gospodarești dintre cele mai originale, constituite din locuința propriu-zisă și anexele sale. În funcție de condițiile de viață pe care le-a oferit zona și în funcție de posibilitățile economice, satele au cunoscut o continuă modificare. În prezent localitățile au un fond construit omogen, care păstrează formele și materialele tradiționale din zonă.
Majoritatea construcțiilor au un regim parter, care sunt așezate pe loturi individuale.

Teritoriul comunei se învecinează:

  • la nord cu comunele Ogra, Band și Ungheni
  • la est cu comuna Ungheni
  • la sud cu comuna Mica
  • la vest cu comuna Ogra

Relief– Se pot distinge mai multe formațiuni: Lunca Mureșului, văi înguste între versanți, versanți cu diferite forme și înclinații.

Clima-Potrivit așezării geografice și condițiilor naturale, teritoriul comunei Sînpaul se încadrează într-o climă temperată, care suferă modificări în urma influențelor curenților frecvenți în lunca Mureșului.
Situat în valea Mureșului teritoriul comunei se află la o altitudine care variază între 280 m în lunca și 490 m pe culmile dealurilor.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status